Prelucrarea datelor personale

In cadrul AC Marca dorim sa fim alaturi de persoane in viata lor cotidiana, dand raspuns necesitatilor lor, anticipandu-ne acestora in scopul de a imbunatati calitatea vietii lor prin intermediul produselor si serviciilor noastre.

Prin intermediul Politicii noastre de Privacitate ne-am asumat angajamentul cu privire la protectia datelor personale ale utilizatorilor nostri. Totodata, lucram la introducerea noutatilor in cadrul controalelor noastre care sa asigure tuturor utilizatorilor o mai mare protectie a datelor lor personale.

In continuare, in conformitate cu Regulamentul General cu privire la Protectia Datelor Personale din cadrul Uniunii Europene (de acum inainte “RGPD”) va informam cu privire la Politica noastra de Privacitate.

In Barcelona (Spania), 25 mai 2018 Grupo AC Marca, S.L.

Continut

1. Responsabilitate
2. Destinatari
3. Date Personale Culese de AC Marca
4. Scopul Prelucrarii
5. Termenul de Pastrare a Datelor Personale
6. Legitimitate
7. Masuri de Securitate si Controale de Acces
8. Drepturile Utilizatorului
9. Minori
10. Angajament AC Marca

1. Responsabilitate:

Datele cu caracter personal vor fi controlate de GRUPO AC MARCA, S.L., con N.I.F. B- 61.711.503 cu birouri la adresele Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Spania, care este firma mama a Grupului de intreprinderi AC MARCA.

Prin AC Marca se intelege atat GRUPO AC MARCA, S.L. cat si orice alta intreprindere controlata de aceasta, in mod direct sau indirect.

Drept urmare, aceasta Politica de Privacitate se aplica datelor personale culese de intreprinderile AC Marca cu privire la produsele si serviciile acestora.

2. Destinatari:

AC Marca impartaseste datele personale pe plan intern si cu tertii care solicita in mod necesar sa aiba acces la acestea, cum ar fi furnizorii de servicii externe contractate in mod specific in acest scop pentru indeplinirea unei obligatii legale.

3. Date Personale Culese de AC Marca:

Culegerea datelor personale se efectueaza in vederea prestarii serviciilor pe care le oferim tuturor utilizatorilor nostri.

Datele personale ale utilizatorilor se obtin prin doua procedee de culegere:

1. Informatii facilitate direct de catre utilizator prin intermediul unor formulare: de exemplu, date de contact (Prenume, Nume de familie, e-mail etc.)

2. Date obtinute prin intermediul utilizarii serviciilor AC Marca: se pot

culege date cu privire la tipul serviciilor care se utilizeaza si cum se utilizeaza.

4. Scopul Prelucrarii:

Datele personale culese prin intermediul serviciilor noastre sunt utilizate pentru prestarea, mentinerea, protejarea si imbunatatirea acestor servicii, dezvoltarea unor noi servicii si pentru a veghea asupra protectiei utilizatorilor nostri si a Companiilor AC Marca.

In vederea indeplinirii prevederilor RGPD, atunci cand se solicita completarea unui formular in care figureaza date cu caracter personal, utilizatorul il va informa pe utilizator cu privire la destinatarul informatiilor, la scopul culegerii datelor si la capacitatea utilizatorului de a-si exercita drepturile. Datele personale culese vor fi prelucrate exclusiv in scopul indicat de Companiile AC MARCA, si intotdeauna cu consimtamantul liber si fara echivoc al utilizatorului.

5. Termenul de Pastrare a Datelor Personale:

Datele personale vor fi pastrate pe perioada de valabilitate a finalitatii culegerii acestora, cu respectarea in permanenta a principiului limitarii pastrarii datelor, sau pana cand utilizatorul va solicita eliminarea acestora, si intotdeauna pe durata necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale.

6. Legitimitate:

Baza legala sau legitimitatea in vederea prelucrarii datelor personale o reprezinta consimtamantul expres pe care utilizatorul il da Companiilor AC Marca in scopul indicat in fiecare situatie.

7. Masuri de Securitate si Controale de Acces:

AC Marca a adoptat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a garanta securitatea si integritatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza, precum si pentru a evita pierderea, alterarea si/sau accesul tertilor neautorizati.

Site-urile web ale AC Marca utilizeaza tehnici de securizare a informatiilor acceptate pe scara larga in domeniu, cum sunt firewalls, proceduri de control al accesului si mecanisme criptografice, in scopul evitarii accesului neautorizat la datele respective.

In vederea atingerii acestui obiectiv, utilizatorul accepta ca AC Marca sa obtina date pentru autentificarea controalelor de acces.

8. Drepturile Utilizatorului:

Utilizatorul are dreptul de a obtine din partea AC Marca confirmarea cu privire la efectuarea sau nu a prelucrarii datelor sale personale.

Totodata, acesta are dreptul de acces la datele sale personale, precum si sa solicite rectificarea datelor neexacte sau, dupa caz, sa solicite eliminarea acestora atunci cand, din diferite motive, datele nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost culese.

In anumite circumstante, utilizatorul va putea solicita limitarea prelucrarii datelor sale, in acest caz se vor pastra exclusiv in vederea efectuarii reclamatiilor sau a apararii impotriva acestora, precum si sa se opuna impotriva prelucrarii datelor sale. AC Marca va inceta prelucrarea datelor sale, cu exceptia motivelor legitime imperioase, sau pentru efectuarea posibilelor reclamatii sau pentru a se apara impotriva acestora.

Totodata, utilizatorul poate exercita dreptul la portabilitatea datelor, precum si sa isi retraga in orice moment rile facilitate, fara ca aceasta sa afecteze caracterul licit al prelucrarii bazat pe consimtamantul prealabil retragerii acestuia.

Utilizatorul va putea exercita drepturile mentionate la adresa de e-mail si facilitand impreuna cu solicitarea respectiva informatiile urmatoare: Prenume si nume de familie, adresa de e-mail si calea prin intermediul careia se furnizeaza datele.

9. Minori:

AC Marca nu culege date personale ale utilizatorilor cu varsta sub 18 ani fara consimtamantul titularului drepturilor parintesti sau a celor de tutela asupra minorului.

In cazurile in care persoane minore ar fi transmis date cu caracter personal prin intermediul acestui web, AC Marca nu se face raspunzatoare de acest fapt, deoarece formularele se adreseaza in exclusivitate persoanelor majore.

10. Angajament AC Marca:

Toate datele solicitate prin intermediul site-urilor web ale AC Marca sunt obligatorii, deoarece sunt necesare pentru prestarea unui serviciu optim fata de utilizatori. In cazul in care aceste date nu sunt facilitate, AC Marca nu garanteaza ca informatiile si serviciile facilitate se ajusteaza complet conform necesitatilor acestora.

AC Marca nu va limita drepturile care le corespund utilizatorilor in conformitate cu prezenta Politica de Privacitate fara consimtamantul expres al acestora.